pl | en

Strategiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym

Kompleksowa opieka nad kapitałem intelektualnym w Twojej firmie.

Ochrona nowych technologii, innowacji, designu

Kancelaria S&P oferuje pomoc prawną i techniczną w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Wykonujemy badania, zgłoszenia do ochrony, monitorowanie praw, a także wyceny wartości patentów i praw do wzorów. Prowadzimy sprawy z zakresu kolizji i naruszeń praw, a także czynów nieuczciwej konkurencji.

Ochrona znaków towarowych, logo, marki

Skuteczna ochrona znaku towarowego wymaga podjęcia szeregu decyzji, zarówno jak chodzi o zakres terytorialny i przedmiotowy ochrony, jak i rodzaj znaku który będzie podlegał ochronie. Wadliwe dokonanie zgłoszenia np. ze zbyt szerokim zakresem ochrony, może spowodować problemy, włącznie z możliwością utraty prawa ochronnego lub wydaniem decyzji Urzędu o odmowie udzielenia ochrony. Warto zatem przeprowadzić proces uzyskania ochrony na znak towarowy we współpracy z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w sprawach własności przemysłowej.

Wycena wartości praw IP. Aktywa intelektualne przedsiębiorstwa

Sporządzamy ekspertyzy w zakresie szacowania wartości praw IP w tym znaków towarowych, patentów i wzorów. Zespół ekspertów opracowujących wycenę tworzą: rzecznik patentowy, biegły rewident,  radca prawny, analityk finansowy.

Monitorowanie znaków towarowych

Wykonujemy stałe monitorowanie praw IP w tym znaków towarowych  w Polsce i Unii Europejskiej. Monitorowanie pozwala na wczesne wykrywanie kolizji i podejmowanie odpowiednich działań przed urzędami i sądami. Jest także źródłem informacji na temat działań konkurencji.

Sprawy sporne. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Naszym Klientom oferujemy pomoc w przypadku naruszeń praw IP, a także w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Prowadzimy sprawy sporne przed Urzędem patentowym RP, Izbą Odwoławczą OHIM, a także Sądami administracyjnymi i powszechnymi w Polsce i innych krajach.

Transakcje

Wykonujemy analizy due diligence własności intelektualnej, opracowujemy pełną dokumentację transakcyjną w tym umowy licencyjne, umowy inwestycyjne, wnioski do urzędów patentowych.

Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Skontaktuj się z nami

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498