pl | en

Ochrona znaków towarowych, logo, marki

Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, logo, kompozycja kolorystyczna, a nawet melodia. Znak towarowy jest elementem wyróżniającym, dzięki któremu konsument może jednoznacznie zidentyfikować dany produkt czy usługę spośród konkurencji w obrocie gospodarczym. Ma on zatem duże znaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę na rynku. Z drugiej strony, znak towarowy stanowi element aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, często o znacznej wartości. Znak towarowy może podlegać ochronie na terytorium Polski, Unii Europejskiej lub innych krajów świata. Ochrona znaków towarowych trwa 10 lat ale może być przedłużania w kolejnych okresach 10-letnich.

Zakres usług:

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą znaków towarowych. Zapewniamy naszym klientom pomoc w zakresie całego procesu związanego z ochroną i zarządzaniem znakami towarowymi z uwzględnieniem specyfiki branży w jakiej działają. Proces ten standardowo składa się z następujących etapów:

  • badanie znaku towarowego w Polsce, Unii Europejskiej, innych krajach świata,
  • zgłoszenie w celu uzyskania ochrony na znak towarowy w wybranym kraju,
  • zarządzanie znakami towarowymi, w tym stałe monitorowanie prawa w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych krajach świata,
  • wycena wartości znaków towarowych,
  • doradztwo i pomoc prawną w przypadku kolizji lub naruszenia prawa do znaku towarowego.
Hubert Sommerrey - radca prawny / partner zarządzający w Kancelarii S&P

Skuteczna ochrona znaku towarowego wymaga podjęcia szeregu decyzji, zarówno jak chodzi o zakres terytorialny i przedmiotowy ochrony, jak i rodzaj znaku który będzie podlegał ochronie. Wadliwe dokonanie zgłoszenia np. ze zbyt szerokim zakresem ochrony, może spowodować problemy, włącznie z możliwością utraty prawa ochronnego lub wydaniem decyzji Urzędu o odmowie udzielenia ochrony. Warto zatem przeprowadzić proces uzyskania ochrony na znak towarowy we współpracy z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w sprawach własności przemysłowej.

Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498