pl | en

Wycena wartości praw IP. Aktywa intelektualne przedsiębiorstwa

Prawa własności przemysłowej, w szczególności znaki towarowe, patenty, prawa do wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych, mogą podlegać wycenie tworząc tzw. aktywa intelektualne przedsiębiorstwa. Otwiera to całkowicie nowe możliwości dla przedsiębiorstw w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej, tworzenia dodatkowych źródeł dochodu czy też zabezpieczeń zobowiązań.

Kancelaria S&P zajmuje się sporządzaniem ekspertyz w zakresie oszacowania wartości praw IP w tym znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych. Każda wycena opracowywana jest przez zespół specjalistów w którego skład wchodzą: rzecznik patentowy, radca prawny, analityk finansowy, biegły rewident. W naszej pracy stosujemy w szczególności międzynarodowe standardy wycen (w tym MSW 101, MSW 102, MSW 210), standardy rachunkowości oraz zasady najlepszej praktyki księgowej.

Opracowywane przez naszą Kancelarię ekspertyzy mogą być prezentowane przed organami skarbowymi, sądami czy też instytucjami finansowymi dla celów dowodowych lub transakcyjnych.

Maciej Priebe - Rzecznik patentowy

W dzisiejszych czasach uzyskanie ochrony (np. na znak towarowy) jest zaledwie pierwszym krokiem na drodze skutecznego zarządzania i wykorzystywania praw własności przemysłowej. Elementem niezwykle istotnym, z punktu widzenia przedsiębiorstw, staje się przeprowadzenie wyceny wartości praw IP. Proces ten obejmuje szereg czynności wykonywanych przez zespół ekspertów, w tym rzecznika patentowego, radcę prawnego, biegłego rewidenta, a także analityka finansowego. Wynikiem ich pracy jest ekspertyza, która może stać się podstawą do dalszych działań, w tym optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa czy też ustalenia wysokości opłat licencyjnych za korzystanie z marki.

Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498