pl | en

Monitorowanie znaków towarowych

Każdego miesiąca w Polsce rejestruje się około tysiąca nowych znaków towarowych. W Unii Europejskiej liczba ta jest wielokrotnie większa. Rosnąca lawinowo liczba nowych znaków towarowych stwarza realne zagrożenie dla wcześniej udzielonych praw w szczególności w związku z możliwością wprowadzania odbiorców w błąd, a także tzw. rozmywaniem ochrony czyli osłabianiem rozpoznawalności i indywidualnego charakteru znaku towarowego w związku z istnieniem znaków podobnych.

Kancelaria S&P oferuje profesjonalne monitorowanie rynku praw IP w tym monitorowanie znaków towarowych. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie komputerowe, które pozwala na wczesne informowanie o pojawiających się znakach kolizyjnych. Dzięki temu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań jeszcze przed uzyskaniem ochrony przez znak kolizyjny lub też wystąpienie ze sprzeciwem lub wnioskiem o jego unieważnienie. Usługa monitorowania znaków towarowych może służyć także jako źródło informacji na temat działań konkurencji. Klient otrzymuje bowiem raport zawierający informacje na temat nazw i logotypów produktów lub usług, które częstokroć nie są jeszcze dostępne na rynku.

Maciej Priebe - Rzecznik patentowy

W związku z nowelizacją ustawy PWP, wprowadzoną w 2015 i 2016 r., Urząd Patentowy może zarejestrować nowy znak towarowy nawet jeżeli jest on podobny lub identyczny z wcześniejszym chronionym znakiem towarowy. Należy w związku z tym prowadzić stałe monitorowanie nowych zgłoszeń, a w razie kolizji, wystąpić do Urzędu Patentowego ze sprzeciwem, który może skutecznie zablokować drogę do rejestracji kolizyjnego znaku towarowego.

Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498