pl | en

Ochrona nowych technologii, innowacji, designu

Współczesna gospodarka oparta jest na wiedzy, innowacjach i nowych technologiach. To one pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną, a także zwiększyć rentowność każdego biznesu. Niezwykle istotna staje się zatem skuteczna ochrona tak istotnych elementów przedsiębiorstwa. Ochrona – w zależności od przedmiotu, którego ma dotyczyć – może odbywać się poprzez uzyskanie patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Uzyskane prawo pozwala na wyłączne korzystanie z danego rozwiązania przez okres 20 lat (dla wynalazków) 10 lat (dla wzorów użytkowych) lub 25 lat (dla wzorów przemysłowych). Dla uzyskania ochrony, rozwiązanie musi spełnić szereg wymagań, w tym wymóg nowości w skali świata.

Zakres usług:

Kancelaria S&P oferuje kompleksową pomoc prawną i techniczną w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Naszym klientom zapewniamy pomoc w szczególności w zakresie:

  • konsultacje i badania patentowe, których celem jest ustalenie czy dane rozwiązanie może podlegać ochronie,
  • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do odpowiedniego urzędu patentowego oraz prowadzenie sprawy aż do uzyskania ochrony,
  • zarządzanie wynalazkami i wzorami, w tym stałe monitorowanie praw w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych krajach świata,
  • wycena wartości patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych,
  • doradztwo i pomoc prawna w przypadku kolizji lub naruszenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dziedziny:

Oferujemy pomoc w szczególności w następujących dziedzinach:

  • farmacja,
  • biotechnologia,
  • chemia,
  • mechanika

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, a także kancelariami na całym świecie zapewniając wsparcie dla naszych klientów zarówno w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Amerykańskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych, jak i urzędami w innych krajach świata.

Maciej Priebe - Rzecznik patentowy

Nowe, innowacyjne produkty wymagają nie tylko ochrony, w tym uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy też prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, ale także odpowiedniego, profesjonalnego zarządzania. Podjęcie odpowiednich działań, w tym stałe monitorowanie praw, monitorowanie konkurencji, szacowanie wartości praw, prowadzi do zwiększenia wartości, a także bezpieczeństwa opracowanych produktów.

Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498