pl | en

Sprawy sporne. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Wraz z rosnącą lawinowo liczbą zgłoszeń do ochrony znaków towarowych i innych praw IP rośnie także świadomość przedsiębiorców w zakresie możliwości egzekwowania posiadanych praw. Prawo ochronne na znak towarowy to nie tylko przysłowiowa „R-ka” w kółku ® Każde prawo własności przemysłowej tworzy uprawnienie do wyłącznego stosowania danego rozwiązania lub oznaczenia, a także do dochodzenia roszczeń w przypadku jego naruszenia.

Naszym klientom oferujemy pomoc w przypadku naruszeń praw IP, a także w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Nasze działania koncentrujemy w szczególności na polubownym i efektywnym rozwiązaniu danego sporu. Prowadzimy także sprawy sporne przed następującymi organami:

  • Urząd Patentowy RP,
  • Sądy administracyjne w Polsce,
  • Sądy powszechne w Polsce,
  • Izba Odwoławcza OHIM,
  • Urzędy oraz Sądy w innych krajach.
Paulina Sommerrey - radca prawny

Niepodejmowanie działań zmierzających do zapobiegania naruszaniu praw IP, w tym znaków towarowych, może prowadzić nie tylko do strat związanych z działaniami nieuczciwej konkurencji, ale także do osłabienia siły marki, a w konsekwencji do unieważnienia prawa na podstawie utraty znamion odróżniających. Istotne jest odpowiednie zarządzanie posiadanymi prawami, w tym ich egzekwowanie w razie naruszenia.

Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498