pl | en

Hubert Sommerrey

radca prawny / partner zarządzający w Kancelarii S&P

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, w tym w szczególności w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i optymalizacji podatkowej.

Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców i osoby prywatne w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w toku negocjacji i mediacji.

Doradza przy projektach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami, procesach rewitalizacji nieruchomości oraz inwestycji budowlanych.

Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu (ciała opiniodawczego tworzonego w oparciu o ustawę o Radzie Dialogu Społecznego) jako przedstawiciel Business Center Club – organizacji pracodawców.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Profesjonalny pełnomocnik w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (numer wpisu: 77162).

specializations:
wyceny praw IP | transakcje | sprawy sporne
Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Skontaktuj się z nami

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498