pl | en

Autor: Michał Nowak

Zmiana wysokości opłat związanych z ochroną praw własności przemysłowej

Rada Ministrów zmieniła Rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zmiany weszły w życie 14 października 2016 roku. Co ciekawe, jest to pierwsza zmiana wysokości opłat od 2008 roku. Rok zmian W ciągu ostatnich 12 miesięcy byliśmy świadkami licznych zmian związanych z […]

Autor: Maciej Priebe

Twórca nie otrzyma trzykrotności wynagrodzenia za naruszenie majątkowych praw autorskich

Ustawodawca w art. 79 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidział katalog roszczeń przysługujących twórcy, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone. Poza uprawnieniem do żądania zaniechania dalszego naruszania autorskich praw majątkowych oraz usunięcia skutków dokonanego naruszenia, twórca na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy może żądać naprawienia wyrządzonej mu szkody. Do […]

Autor: Maciej Priebe

Znaki towarowe – zmiany od 15 kwietnia 2016 r.

Poprzedni artykuł opisywał zmian wchodzących w życie jeszcze w 2015 roku. W tym materiale chciałbym omówić trzecią zmianę – największą – zaplanowaną na dzień 15 kwietnia 2016 roku. Nowelizacja dotyczy modelu postępowania w sprawie rejestracji znaków towarowych.  Nowe rozwiązania uwzględniają wymogi międzynarodowe, wynikające z konieczności stosowania przez Polskę m.in. postanowień Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, dostosowania prawa […]

Autor: Maciej Priebe

Prawo własności przemysłowej – rewolucyjne zmiany

Ustawa – Prawo własności przemysłowej była w ostatnim czasie szczególnym obiektem uwagi ustawodawcy. Skutkowało to przyjęciem trzech ustaw nowelizujących, z których pierwsza weszła w życie 30 listopada 2015 roku, następna zaraz po niej – 1 grudnia 2015 r., a wejście w życie trzeciej – największej, zaplanowano na dzień 15 kwietnia 2016 roku. Nowe rozwiązania uwzględniają wymogi […]

Autor: Michał Nowak

Aport własności intelektualnej a podatek dochodowy od osób prawnych

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy regulującej podatek dochodowy od osób prawnych. Nowe przepisy dotyczą przychodów z tytułu transferu do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci tzw. komercjalizowanej własności intelektualnej. Wprowadzone zmiany nie ingerują w obowiązującą w polskim systemie podatkowym zasadę opodatkowania przychodów z tytułu objęcia udziałów, ale dopuszczają preferencyjny sposób […]

Autor: Paulina Sommerrey

Naruszenie autorskich praw majątkowych – przedawnienie roszczenia

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje możliwość obrony przed nieuprawnionymi naruszeniami praw autorskich. Jednakże uprawnienie to ulega przedawnieniu. W poniższym artykule przybliżamy terminy przedawnienia oraz uzasadnienia Sądu Najwyższego w tej kwestii. Uprawnienia autora Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. […]

Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Skontaktuj się z nami

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498